Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie informační lieferte 6 Treffer
1

Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie. [2. přeprac. vyd]

Meyer-Eppler, W. Ed. Heike, G. Berlin 1969
2

Informační model ve vývoji psycholingvistiky

Nebeská, Iva, in: Časopis pro moderní filologii, 73, č. 2, 1991, s. 96-102
3

K některým tendencím v modelování řečové komunikace

Nebeská, Iva, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 2, 1992, s. 122-129
4

Jak porozumět cizí řeči. Teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině

Kollmannová, Ludmila Voznice 2003
5

Čelovek i jazyk. Cennost' informacii

Sokolova, Jana, in: Rossica Olomucensia, 49, č. 1, 2010, s. 67-70
6

Historie matematické lingvistiky

Sedlačíková, Blanka Brno 2012