Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styl autorský provides 635 hits
1

"Ruchlosigkeit"und "russischer Kaviar". Öffentlicher und privater Stil bei Karl Kraus

Scheichl, Sigurd Paul, in: Brücken, 8, 2002, s. 225-234
2

Individuální styl a jeho významová aktivita

Červenka, Miroslav, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 223-230
3

Pokus o slohový rozbor Babičky

Adam, Robert, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 227-233
4

Zvířata jako lidé a lidé jako zvířata v prózách Karla Poláčka

Mrázková, Kamila, in: Česká literatura, 47, č. 2, 1999, s. 130-143
5

Styl literárněvědných textů Arna Nováka

Jelínek, Milan, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 153-165
6

"Semantische Geste"und Ritualisierung bei B. Hrabal

Mercks, Kees, in: Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists, Bratislava, August 30 - September 9, 1993: Literature, Amsterdam, Rodopi ; 1994, s. 257-268
7

Kompozice Mahenova Chrousta

Všetička, František, in: Slavia Occidentalis (Warszawa), 44, 1987 (1990), s. 81-87
8

Na okraj dětské literatury

Daneš, František, in: Naše řeč, 34, 1950, s. 153-157
9

Aktual'nyje problemy idiostilja v kommunikativnoj stilistike teksta

Bydina, Irina, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 45-48.
10

Hausenblas nezveřejněný

Macurová, Alena, in: Jazykovědné aktuality, 51, č. 3-4, 2014, s. 90-97