Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for studie porovnávací provides 3239 hits
11

Sporeduvanje na južnomakedonskite i češkite govori vrz osnova na tekstovi odjužnomakedonski narodni prikazni i na češkite dijalekti tekstovi

Stojar, Richard, in: Vtor naučen sobir na mladi makedonisti, Skopje, 1995, s. 341-343
12

Ugaritic and classical Arabic

Segert, Stanislav, in: Asian and African Studies, 9, č. 1, 2000, s. 4-15
13

K tipologii anaforičeskoj topikalizacii v jazykach Jevropy (s osobym učetom roli substantivnych mestoimenij)

Wiemer, Björn, in: Semantyka a konfrontacja językowa 2, Warszawa, Slawistyczny ośrodek wydawniczy 1999, s. 231-249
14

O neformativnom pobuždenii v češskom i russkom jazykach

Izotov, Andrej, in: Funkcional'nyje issledovanija. Vyp. 2 : Sbornik statej po lingvistike, Moskva, Moskovskij licej ; 1996, s. 24-48
15

L' anglais et la français: rapports entre deux langues

Kocourek, Rostislav, in: Alfa (Halifax), 9, 1996
16

Predmetnaja nominacija v russkom i češskom jazykach (sopostavitel'nyj aspekt)

Vasil'jeva, Valerija Fedorovna, in: Sopostavitel'nyje issledovanija grammatiki i leksiki russkogo i zapadnoslavjanskich jazykov, Moskva, 1998
17

Konfrontační srovnávání jazyků: dosavadní výsledky a dezideráta. Na materiálu konfrontace němčiny a češtiny

Šimečková, Alena, in: Časopis pro moderní filologii, 85, č. 1, 2003, s. 9-22
18

Dokolko bălgarskijat ezik e analitičen, a češkijat - sintetičen

Kucarov, Ivan, in: Naučni trudove (Plovdiv), 35, č. 1, 1997, s. 59-69
19

Tematizacija poleznosti/nepoleznosti kak sredstvo formirovanija pobuditel'nogo vyskazyvanija

Izotov, Andrej, in: Funkcional'nyje issledovanija. Vyp. 4 : Sbornik statej, Moskva, Moskovskij licej ; 1997, s. 96-102
20

Češskij kondicional vs russkoje soslagatel'noje naklonenije v pobuditel'nom vyskazyvanii

Izotov, Andrej, in: Jazyk, soznanije, kommunikacija. Vyp. 1, Moskva, Filologija ; 1997, s. 181-191