Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for redakce charvátskohlaholská provides 9 hits
1

Hrvatskoglagoljski Krčki pasional iz 13. stoljeća

Petrović, Ivanka, in: Slavia, 78, č. 3-4, 2009, s. 425-436
2

Najstariji tekst hrvatskoglagoljskih Makabejskih knjiga

Badurina-Stipčević, Vesna, in: Slavia, 68, č. 2, 1999, s. 259-265
3

Glagoljica i hrvatski glagolizam

Editor Dürrigl, Marija-Ana Zagreb 2004
4

Historický přehled zkoumání starozákonních perikop charvátskohlaholských breviářů

Čermák, Václav, in: Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 149-155
5

Josef Dobrovský a hlaholice

Hauptová, Zoe, in: Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 123-130
6

Ke klasifikaci lexika charvátskohlaholských textů

Bauerová, Helena, in: Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 567-576
7

Starozákonní lekce v hlaholské části Remešského evanteliáře

Čermák, Václav, in: Slavia, 85, č. 3-4, 2016, s. 303-320
8

Technika charvátskohlaholského překladu homilií

Stankovska, Petra, in: Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 229-236
9

Novočeské překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu

Chromá, Martina, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 97-104