Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kvalita lieferte 6 Treffer
1

High front vowels in Czech: a contrast in quantity or quality?

Podlipský, Václav Jonáš; Skarnitzl, Radek; Volín, Jan, in: Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2009), Brighton, ISCA ; 2009, s. 132-135
2

Dvojí i v české výslovnosti

Skarnitzl, Radek, in: Naše řeč, 95, č. 3, 2012, s. 141-153
3

Akustická analýza vokálů rodilých mluvčích

Kalová, Kateřina, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 152-164
4

Kvalita a kvantita vokálů u moderátorů televizního zpravodajství ČT 1

Kopečková, Michaela, in: Bohemica Olomucensia, 8, č. 2, 2016, s. 80-97
5

Akustická analýza vokálů rodilých mluvčích

Kalová, Kateřina Olomouc 2017
6

Analýza vokalické kvality a kvantity moderátorů televizního zpravodajství ČT 1

Kopečková, Michaela, in: Varia 25 : Zborník abstraktov z 25. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23.-25. 11. 2016), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2017, s. 20