Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for komunikace pedagogická provides 194 hits
1

Ob effektivnosti pedagogičeskoj kommunikacii

Pacovská, Jasňa, in: Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury [JazSrTrK], Moskva, Nauka ; 2000, s. 182-190
2

Vybrané kapitoly z komunikativních dovedností. 3. vyd

Nelešovská, Alena Olomouc 1995
3

Komunikativní dovednosti a objektivizace jejich pozorování a hodnocení

Nelešovská, Alena Olomouc 2003
4

Komunikační výchova na okraji či ve středu zájmu základní školy?

Polák, Milan, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 251-256
5

Analýza komunikace ve výuce výtvarné výchovy (srovnání výzkumů z let 1989-1992 a 1999-2000)

Slavík, Jan; Šmidtová, Š., in: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum : Sborník z 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí, Ostrava, PF OU ; 2001, s. 384-389
6

Komunikace v multikulturním a multidisciplinárním kontextu jako pedagogický problém

Pešková, Jaroslava, in: Prostory porozumění - výchova, umění, sport : Sborník z mezinárodní konference, Praha, UK ; 2003, s. 142-146
7

Structure of classroom discourse

Betáková, Lucie, in: English project in teaching and research in Central Europe : Proceedings of the Freiberg Conference, May 04-06, 2007. Research in English and applied linguistics, Göttingen, Cuvillier Verlag ; 2008, s. 146-155
8

Pedagogická interakce a komunikace. Sborník referátů z 2. celostátního semináře konaného v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. září 1985

Vědec. red. Mareš, J. Hradec Králové 1988
9

Pedagogická komunikace

Nikl, J. Hradec Králové 1990
10

Učitel a žáci v komunikaci

Gavora, Peter Brno 2005