Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for jména obyvatelská provides 18 hits
1

Dyskusja o nazwie państwa czeskiego

Malicki, Jarosław, in: Poradnik językowy, č. 1-2, 1998, s. 66-71
2

Nazvanija žitelej, narodov i narodnostej stran Jevropy i Azii

Vavrečka, Mojmír, in: Opera Slavica, 6, č. 2, 1996, s. 36-47
3

Ruská obyvatelská jména

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 11, 1970, s. 265-266
4

Orts- und Ortsbewohnerbezeichnungen in den ehemaligen deutschen Mundarten Mährens und Mährisch-Schlesiens

Rothenhagen, Richard, in: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge 2, Wrocław, ATUT 2011, s. 67-74
5

Sudety a Sudeťáci

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 2000, 3.3.2000
6

Tvoření obyvatelských názvů

Polívková, Alena, in: Praktické kapitoly z českého jazyka, Praha, Učitelská unie ; 1992, s. 56-59
7

Adjektiva utvořená od názvů některých zemí zakončených na -stán

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 5, 2017-18, s. 249-250
8

Bosňané, Bosňáci a bosňáci

Mates, Vladimír, in: Naše rodina (Praha), 2006, 29.8.2006
9

Ztracení Sardové

Flemrová, Alice, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 23, 2010, 25.9.2010
10

Tvoření obyvatelských jmen v nářečích východomoravských

Hlubinková, Zuzana, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 49-53.