Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jména obyvatelská lieferte 18 Treffer
1

Dyskusja o nazwie państwa czeskiego

Malicki, Jarosław, in: Poradnik językowy, č. 1-2, 1998, s. 66-71
2

Nazvanija žitelej, narodov i narodnostej stran Jevropy i Azii

Vavrečka, Mojmír, in: Opera Slavica, 6, č. 2, 1996, s. 36-47
3

Tvoření obyvatelských názvů

Polívková, Alena, in: Praktické kapitoly z českého jazyka, Praha, Učitelská unie ; 1992, s. 56-59
4

Ruská obyvatelská jména

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 11, 1970, s. 265-266
5

Orts- und Ortsbewohnerbezeichnungen in den ehemaligen deutschen Mundarten Mährens und Mährisch-Schlesiens

Rothenhagen, Richard, in: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge 2, Wrocław, ATUT 2011, s. 67-74
6

Sudety a Sudeťáci

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 2000, 3.3.2000
7

Tvoření obyvatelských jmen v nářečích východomoravských

Hlubinková, Zuzana, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 49-53.
8

K výzkumu neoficiálních vlastních jmen osob v českých nářečích

Hlubinková, Zuzana, in: Acta onomastica, 54, 2013, s. 87-90
9

Žitelskite i narodnostnite imena ot măžki rod v bălgarskija i češkija ezik s ogled na tjachnoto leksikografsko predstavjane

Avramova, Cvetanka, in: 70 godini bălgarska akademična leksikografija : Dokladi ot Šestata nacionalna konferncija s meždunarodno učastie po leksikografija i leksikologija. Sofija, 24-25 oktomvri 2012 g, Veliko Tărnovo, Znak'94 2012, s. 148-156
10

Adjektiva utvořená od názvů některých zemí zakončených na -stán

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 5, 2017-18, s. 249-250