Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for gramatika signální provides 7 hits
1

Poznámky k signální gramatice

Podrápská, Kamila, in: Cizí jazyky, 47, č. 4, 2003-04, s. 128-130
2

Možnosti signálního ztvárnění gramatických pravidel v učebnici cizích jazyků

Škodová, Svatava; Štindlová, Barbora, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 [Eurolingua 2007] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2008, s. 307-314.
3

Využití signální gramatiky ve výuce češtiny pro cizince

Kubíčková, Jitka, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 132-140.
4

Vid pro nevidomé aneb teorie signálních slov

Starý Kořánová, Ilona, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 327-333.
5

K metodice výuky českého vidu

Starý Kořánová, Ilona, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 141-149.
6

Sémantika a výklad slovesného vidu

Hrdlička, Milan, in: Český jazyk a literatura, 67, č. 3, 2016-17, s. 117-122
7

K možnostem vizuálního a verbálního ztvárnění gramatického učiva v současných učebnicích německého jazyka pro základní školy

Podrápská, Kamila Liberec 2006