Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach gramatika signální lieferte 7 Treffer
1

Využití signální gramatiky ve výuce češtiny pro cizince

Kubíčková, Jitka, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 132-140.
2

Poznámky k signální gramatice

Podrápská, Kamila, in: Cizí jazyky, 47, č. 4, 2003-04, s. 128-130
3

Možnosti signálního ztvárnění gramatických pravidel v učebnici cizích jazyků

Škodová, Svatava; Štindlová, Barbora, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 [Eurolingua 2007] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2008, s. 307-314.
4

K metodice výuky českého vidu

Starý Kořánová, Ilona, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 141-149.
5

Vid pro nevidomé aneb teorie signálních slov

Starý Kořánová, Ilona, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 327-333.
6

K možnostem vizuálního a verbálního ztvárnění gramatického učiva v současných učebnicích německého jazyka pro základní školy

Podrápská, Kamila Liberec 2006
7

Sémantika a výklad slovesného vidu

Hrdlička, Milan, in: Český jazyk a literatura, 67, č. 3, 2016-17, s. 117-122