Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dysgrafie lieferte 11 Treffer
1

Dysgrafici na 2. stupni ZŠ

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 217-219
2

Nauč mě správně psát. Zábavná cvičení pro nápravu dysgrafie u dětí se specifickými poruchami učení

Tymichová, Hana Praha 1994
3

Specifické poruchy učení a výuka cizích jazyků (1, 2)

Podhajská, Eva; Nečasová, Pavla, in: Cizí jazyky, 44, č. 2, 3, 2000-01, s. 39-41, 79-87
4

O dovednosti psát správně

Ondrášková, Karla, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 127-129.
5

Péče učitele českého jazyka o žáky se specifickými poruchami učení na vyšším stupni základní školy

Stéblová, Milena, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 9-10, 1993-94, s. 201-206
6

Být připraven na "dys-"

Matyášová, Barbora, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 23, 2010, 13.4.2010
7

Vybrané postupy při práci s dyslektickým dítětem

Mrázová, Eva Ústí n. labem 1994
8

Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD

Zelinková, Olga Praha 2003
9

Hrozí žákovi trojka? Bude asi "dys"

Kvačková, Radka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 25, 2012, 20.11.2012
10

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku

Caravolas, Markéta; Volín, Jan Praha 2005