Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for disambiguace morfologická provides 20 hits
1

Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny

Petkevič, Vladimír, in: Naše řeč, 97, č. 4-5, 2014, s. 194-207
2

Formal (morpho)syntax properties of reflexive particles se, si as free morphemes in contemporary Czech

Petkevič, Vladimír, in: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning [NLP] : Slovko 2013. Seventh International Conference Bratislava, Slovakia, 13-15 November 2013. Proceedings, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2013, s. 206-216.
3

Rule-based morphological disambiguation. On computational complexity of the LanGR formalism

Květoň, Pavel, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 85, 2006, s. 57-71
4

Neprojektivní konstrukce v češtině z hlediska automatické morfologické disambiguace českých textů

Petkevič, Vladimír, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 197-205.
5

Využití pravidel pro negaci v automatickém značkování českých korpusů

Petkevič, Vladimír, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 143-150.
6

Lokál a jeho automatická identifikace v korpusu SYN2000

Petkevič, Vladimír, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 51-62.
7Spoustová, Drahomíra; Petkevič, Vladimír, in: The Czech declension and syncretism principle, 2007, s. 53-63
8

Genitivní valence českých sloves

Petkevič, Vladimír, in: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, Praha, Slovanský ústav AV ČR 2016, s. 207-226
9

The structure of the nominal group in the Czech National Corpus and its part-of-speech and morphological disambiguation

Petkevič, Vladimír, in: Formal Description of Slavic Languages (FDSL 5) : The Fifth Conference, Leipzig 2003, Frankfurt a. Main, Lang 2008, s. 53-67
10

Systém jazykového značkování korpusů současné psané češtiny

Jelínek, Tomáš; Petkevič, Vladimír, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 154-170