Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach disambiguace morfologická lieferte 20 Treffer
1

Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny

Petkevič, Vladimír, in: Naše řeč, 97, č. 4-5, 2014, s. 194-207
2

Rule-based morphological disambiguation. On computational complexity of the LanGR formalism

Květoň, Pavel, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 85, 2006, s. 57-71
3

Formal (morpho)syntax properties of reflexive particles se, si as free morphemes in contemporary Czech

Petkevič, Vladimír, in: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning [NLP] : Slovko 2013. Seventh International Conference Bratislava, Slovakia, 13-15 November 2013. Proceedings, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2013, s. 206-216.
4

Využití pravidel pro negaci v automatickém značkování českých korpusů

Petkevič, Vladimír, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 143-150.
5

Lokál a jeho automatická identifikace v korpusu SYN2000

Petkevič, Vladimír, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 51-62.
6Spoustová, Drahomíra; Petkevič, Vladimír, in: The Czech declension and syncretism principle, 2007, s. 53-63
7

Genitivní valence českých sloves

Petkevič, Vladimír, in: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, Praha, Slovanský ústav AV ČR 2016, s. 207-226
8

The structure of the nominal group in the Czech National Corpus and its part-of-speech and morphological disambiguation

Petkevič, Vladimír, in: Formal Description of Slavic Languages (FDSL 5) : The Fifth Conference, Leipzig 2003, Frankfurt a. Main, Lang 2008, s. 53-67
9

Unsupervised learning of rules for morphological disambiguation

Šmerk, Pavel, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'04] : 7th International Conference, TSD 2004 Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Proceedings, Berlin, Springer 2004, s. 211-216
10

Postavení příklonek v české klauzi v korpusech současné češtiny

Petkevič, Vladimír, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 185-196