Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach datace lieferte 9 Treffer
1

O datování ve staroslověnských písemných památkách a o prvotní slovanské chronografii

Havlík, Lubomír E., in: Moravský historický sborník : Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998, Brno, Moravský národní kongres ; 1998, s. 163-223
2

O datirovke i proischoždenii rukopisi Gomiliarija Michanoviča

Turilov, Anatolij A., in: Slavia, 78, č. 3-4, 2009, s. 461-468
3

Datace prvního překladu Ezopových bajek

Petrů, Eduard, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 11-14.
4

Poznámky k původu stylu, dataci a lokalisaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17)

Kubík, Viktor, in: Studie o rukopisech, 39, 2009, s. 33-72
5

Jaroslav Boubín, Traktát Petra Chelčického o trestu smrti

Nodl, Martin, in: Listy filologické, 120, č. 3-4, 1997, s. 387
6

Problematika vzniku řecké alfabéty 1: povaha vynálezu a datace

Horáček, Filip, in: Listy filologické, 133, č. 3-4, 2010, s. 239-293
7

Několik poznámek k dataci vzniku překladu staročeské kroniky Martimiani

Šimek, Štěpán, in: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 18-29.
8

Římská kronika aneb Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic /

Šimek, Štěpán, in: Varia 21 : Zborník abstraktov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Šachtičky 30. 11. - 2. 12. 2011), Banská Bystrica, Katedra slovenslého jazyka a komunikácie FF UMB 2015, s. 89-90
9

The incorrect attribution of Aenea Silvio's poem De passione Christi to Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein and some notes on datation of his printed works

Vaculínová, Marta, in: Listy filologické, 128, č. 1-2, 2005, s. 35-46