Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for autoreferáty provides 10 hits
1

Rétorika v dějinách jazykové komunikace

Kraus, Jiří Praha 1990
2

Reklama v češtině. Čeština v reklamě

Čmejrková, Světla Praha 2001
3

Řečová činnost a její předpoklady

Nebeská, Iva Praha 1990
4

Semantische Merkmale ausgewählter Präpositionen in Nominalphrasen und inhaltliche Bezziehungen

Muzikant, Mojmír Frankfurt a. Main 1993
5

Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky)

Harvalík, Milan Praha 2001
6

Tekst čeloveka i bolezni: češskij lečebnyj zagovor. Opyt issledovanija semantičeskoj struktury

Vel'mezova, Jekaterina Valer'jevna Moskva 1999
7

Princip funkční ekvivalence překladu

Matouchová, Markéta Olomouc 2006
8

Počítačové zpracování vybraných slovotvorných typů v češtině

Klímová, Jana Praha 2001
9

Konverzace a institucionální dialog

Hoffmannová, Jana Praha 2001
10

Složená hybridní substantiva v současné češtině

Mitter, Patrik Olomouc 2002