Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach autoreferáty lieferte 10 Treffer
1

Rétorika v dějinách jazykové komunikace

Kraus, Jiří Praha 1990
2

Reklama v češtině. Čeština v reklamě

Čmejrková, Světla Praha 2001
3

Řečová činnost a její předpoklady

Nebeská, Iva Praha 1990
4

Semantische Merkmale ausgewählter Präpositionen in Nominalphrasen und inhaltliche Bezziehungen

Muzikant, Mojmír Frankfurt a. Main 1993
5

Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky)

Harvalík, Milan Praha 2001
6

Tekst čeloveka i bolezni: češskij lečebnyj zagovor. Opyt issledovanija semantičeskoj struktury

Vel'mezova, Jekaterina Valer'jevna Moskva 1999
7

Princip funkční ekvivalence překladu

Matouchová, Markéta Olomouc 2006
8

Počítačové zpracování vybraných slovotvorných typů v češtině

Klímová, Jana Praha 2001
9

Konverzace a institucionální dialog

Hoffmannová, Jana Praha 2001
10

Složená hybridní substantiva v současné češtině

Mitter, Patrik Olomouc 2002