Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach analogie lieferte 9 Treffer
1

Problemăt za alomorfite v glagolnata osnova (eksperiment săs studenti čuždenci)

Velkova, Jordanka, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2013, Brno, Porta Balkanica 2014, s. 679-682.
2

Analógia a anomália v jazyku - "analogisti"a "anomalisti"v jazykovede

Sabol, Ján, in: Západoslovanské jazyky v 21. století 2 [ZSlJ 2], Ostrava, OU ; 2005, s. 117-120.
3

Bohumil Trnka on analogy: a present day perspective

Čermák, Jan, in: A Centenary of English Studies at Charles University : From Mathesius to Present-Day Linguistics, Praha, FF UK 2012, s. 83-91
4

Analogie v morfologickém vývoji románských jazyků: "essai de méthode"

Štichauer, Pavel, in: Časopis pro moderní filologii, 94, č. 2, 2012, s. 77-86
5

Lexical contamination - definition, typology, application

Rejzek, Jiří, in: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [ThEmpSl], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 191-197.
6

Towards analogy in toponyms

Štěpán, Pavel, in: Name and Naming : Proceedings of the Second International Conference on Onomastics: Onomastics in Contemporary Public Space, Baia Mare, May 9-11, 2013, Cluj-Napoca, Editura Mega 2013, s. 379-383
7

K slovotvorné analogii v češtině

Bílková, Jana, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 14, 2016, s. 3-11
8

Bredsdorff über die Analogie. Zur Geschichte des Analogiebegriffs im frühen 19. Jahrhundert

Brogyanyi, Bela, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 61-69
9

Jazykovedné reflexie z korešpondencie P. J. Šafárika

Chovan, Juraj, in: Pavol Jozef Šafárik v slovenskej a českej slavistike [P. J. Šafárik...] : Zborník venovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov v Bratislave, Košice, Východoslov. vydavatelstvo ; 1993, s. 211-216