Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for šva provides 7 hits
1

Acoustic realization and perception of reduction phenomena in speech

Pols, Louis C. W., in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 217-230
2

K problematice redukovaného e neboli šva v německé mluvě českých žáků a studentů

Machač, Pavel, in: Cizí jazyky, 46, č. 1, 2002-03, s. 12-14
3

Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích

Skarnitzl, Radek; Machač, Pavel, in: Naše řeč, 95, č. 1, 2012, s. 3-14
4

The neutral vowel in Czech: Its application in text-to-speech synthesis

Ptáček, Miroslav; Janota, Přemysl, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 132-138
5

Anglická střední středová nenapjatá samohláska

Volín, Jan, in: Cizí jazyky, 46, č. 1, 2002-03, s. 9-12
6

A unified model of proper government

Scheer, Tobias, in: Linguistic Review (Berlin), 15, č. 1, 1998, s. 41-67
7

Jak (ne)plyne naše řeč

Jílková, Lucie, in: A věda a výzkum. Magazín AV ČR, 2, č. 3, 2018, s. 13