Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach šva lieferte 7 Treffer
1

Acoustic realization and perception of reduction phenomena in speech

Pols, Louis C. W., in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 217-230
2

K problematice redukovaného e neboli šva v německé mluvě českých žáků a studentů

Machač, Pavel, in: Cizí jazyky, 46, č. 1, 2002-03, s. 12-14
3

Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích

Skarnitzl, Radek; Machač, Pavel, in: Naše řeč, 95, č. 1, 2012, s. 3-14
4

Anglická střední středová nenapjatá samohláska

Volín, Jan, in: Cizí jazyky, 46, č. 1, 2002-03, s. 9-12
5

The neutral vowel in Czech: Its application in text-to-speech synthesis

Ptáček, Miroslav; Janota, Přemysl, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 132-138
6

A unified model of proper government

Scheer, Tobias, in: Linguistic Review (Berlin), 15, č. 1, 1998, s. 41-67
7

Jak (ne)plyne naše řeč

Jílková, Lucie, in: A věda a výzkum. Magazín AV ČR, 2, č. 3, 2018, s. 13