Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for školy základní provides 620 hits
1

Přehled učiva českého jazyka základní školy. Shrnutí učiva 2.- 9.ročníku. Příprava k přijímacím zkouškám. 2., uprav. vyd

Blažek, Štěpán Brno [1997]
2

Písemné jazykové prověrky. Český jazyk a literatura pro 6.-9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Vavřinová, Helena Praha 1999
3

Mapka českého jazyka 1. a 2. díl

Podivín 2000
4

Český jazyk do dlaně pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

Eislerová, Jana Havlíčkův Brod 2000
5

Vyjádření k článkům E. Beránkové a H. Brádkové k návrhu integrovaných osnov českého jazyka pro občanskou školu (ČJLit 45, 1994-5, č. 3-4)

Uličný, Oldřich, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 125-126
6

Nad vzdělávacím programem "Základní škola"

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 128-131
7

Čeština od lesa. Příspěvek do repertoáru učebních textů

Louženská, Alena; Dršatová, Jitka, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 149-151.
8

K výučbe anglického jazyka na prvom stupni ZŠ

Hanesová, Dana, in: Cizí jazyky, 42, č. 3-4, 1998-99, s. 58-59
9

Angličtina po krůčkách

Tröglová, Hana, in: Cizí jazyky, 43, č. 5, 1999-2000, s. 159
10

Nová generace učebnic polského jazyka pro základní školu

Ondrášková, Karla, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 103-106.