Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach školy základní lieferte 620 Treffer
1

Přehled učiva českého jazyka základní školy. Shrnutí učiva 2.- 9.ročníku. Příprava k přijímacím zkouškám. 2., uprav. vyd

Blažek, Štěpán Brno [1997]
2

Písemné jazykové prověrky. Český jazyk a literatura pro 6.-9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Vavřinová, Helena Praha 1999
3

Mapka českého jazyka 1. a 2. díl

Podivín 2000
4

Český jazyk do dlaně pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

Eislerová, Jana Havlíčkův Brod 2000
5

Vyjádření k článkům E. Beránkové a H. Brádkové k návrhu integrovaných osnov českého jazyka pro občanskou školu (ČJLit 45, 1994-5, č. 3-4)

Uličný, Oldřich, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 125-126
6

Nad vzdělávacím programem "Základní škola"

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 128-131
7

Čeština od lesa. Příspěvek do repertoáru učebních textů

Louženská, Alena; Dršatová, Jitka, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 149-151.
8

K výučbe anglického jazyka na prvom stupni ZŠ

Hanesová, Dana, in: Cizí jazyky, 42, č. 3-4, 1998-99, s. 58-59
9

Angličtina po krůčkách

Tröglová, Hana, in: Cizí jazyky, 43, č. 5, 1999-2000, s. 159
10

Nová generace učebnic polského jazyka pro základní školu

Ondrášková, Karla, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 103-106.