Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Řehoř Veliký provides 5 hits
1

Srovnání vybraných míst ze dvou církevněslovanských překladů 40 homilií na evangelia Řehoře Velikého

Stankovska, Petra, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 305-311
2

Podoba hagiografického "nad"žánru ve II. knize Dialogů Řehoře Velikého

Baránková, Drahomíra, in: Litteraria humanitas 5 : Západ a Východ 2. Tradice a současnost. (Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa.), Brno, MU ; 1998, s. 28-37.
3

Žaltářní citáty v českocírkevněslovanském překladu Čtyřiceti homilií na evangelia (Besědy) Řehoře Velikého

Čermák, Václav, in: Slavia, 82, č. 1-2, 2013, s. 53-68
4

Počátky teorie překladu do národních jazyků ve středověku

Svejkovský, František, in: Speculum medii aevi, Praha, Koniasch Latin Press ; 1998, s. 114-123
5

40 homilií na Evangelia Řehoře Velikého v charvátském církevněslovanském překladu ve srovnání s překladem českocírkevněslovanským

Stankovska, Petra, in: Slovo, 47-49 (1997-99), 1999, s. 133-168