Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka provides 15 hits
1

Lída Baarová a její zapletení do dějin

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, Bohuslav, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 119-131.
2

Čeština, to nám život dal. Pamětnická vyprávění a konstrukce identity mluvčích

Čmejrková, Světla, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 253-262.
3

Staronové pojmy naší doby: nakolik nás poznamenávají? Esej k zamyšlení

Čermák, František, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 263-266.
4

Česká deminutiva v lexikografickém zpracování

Gladkova, Hana, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 267-276.
5

K rozdílu mezi kompozicí a derivací

Mitter, Patrik, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 277-284.
6

České ekvivalenty německých substantivních kompozit v odborném textu

Zimová, Ludmila, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 285-292.
7

Vývojové tendence v užívání českého jazyka

Hasil, Jiří, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 293-298.
8

Nominativ (přednáška pro virtuální frekventanty LŠSS)

Hrdlička, Milan, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 299-305
9

Překlad poezie - poezie v překladu

Adamovičová, Ana, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 307-312.
10

Jiní cizinci

Macurová, Alena, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 313-320.