Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4 provides 5 hits
1

Slovenská inspirace české stylistiky

Krčmová, Marie, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 40-49
2

Súčasné kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti

Nábělková, Mira, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 89-122
3

Zradnosť medzi češtinou a slovenčinou

Bartáková, Jarmila, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 152-157
4

Stredoeurópske výrazové konfrontácie. Aktualita porovnávacej štylistiky - montáž a epilog

Benyovszky, Krisztián, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 158-163
5

Česko-slovenské renesanční paralely (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky)

Pavera, Libor, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 164-174