Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4 lieferte 5 Treffer
1

Slovenská inspirace české stylistiky

Krčmová, Marie, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 40-49
2

Súčasné kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti

Nábělková, Mira, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 89-122
3

Zradnosť medzi češtinou a slovenčinou

Bartáková, Jarmila, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 152-157
4

Stredoeurópske výrazové konfrontácie. Aktualita porovnávacej štylistiky - montáž a epilog

Benyovszky, Krisztián, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 158-163
5

Česko-slovenské renesanční paralely (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky)

Pavera, Libor, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 164-174