Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for filozofie provides 766 hits
81

O aristotelovskom chápaní predikácie (1)

Sousedík, Stanislav; Cmorej, Pavel, in: Organon F (Bratislava), 7, č. 4, 2000, s. 437-454
82

Filosofie

Wittgenstein, Ludwig Barabášová, Marina, in: Organon F (Bratislava), 8, č. 2, 2001, s. 174-189
83

Logika jako prostředek schematizace jazyka

Peregrin, Jaroslav, in: Aplikace umělé inteligence AI'89 : Sborník referátů, Praha, Ústav pro inf. systémy v kultuře ; 1989, s. 273-280
84

Intersubjectivity scales and intension

Peregrin, Jaroslav, in: Proceedings of the '87 Debrecen Symposium on Logic and Language, Budapest, 1988, s. 185-197
85

Etika a pravda

Arutjunova, Nina D. Bednaříková, Božena, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 2, 1994, s. 116-120
86

Aufklärung und Gegenaufklärung (Begriffsgeschichtliche Überlegungen)

Urválek, Aleš, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 18, č. R 9, 2004, s. 237-264
87

Jazyk a svět: přímočarý realismus

Koťátko, Petr, in: Jazyk - logika - věda, Praha, Filosofia ; 2005, s. 11-37
88

Neúplné deskripcie

Zouhar, Marián, in: Jazyk - logika - věda, Praha, Filosofia ; 2005, s. 99-111
89

The relationship of thought and language in Husserl's phenomenology

Urban, Petr, in: Dynamic Structure : Language as an Open System, Praha, Litteraria Pragensia ; 2007, s. 84-103
90

Habitats of language/language inhabited: from ostension and Umwelt to the possible worlds of communication and culture

Volek, Emil, in: Dynamic Structure : Language as an Open System, Praha, Litteraria Pragensia ; 2007, s. 186-219