Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for The development of language provides 174 hits
61

Petr I. jako uživatel jazyka

Blažek, Vladimír, in: Europeica - Slavica - Baltica [Europeica] : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám, Praha, Nár. knihovna ČR ; 2007, s. 201-206.
62

Gipokoristiki ženskich imen v starorusskich dokumentach

Podol'skaja, Natalija V., in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 49-52
63

K problematice knižního (psaného) jazyka u východních Slovanů

Brandner, Aleš, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 35-37
64

Metodologická problematika zkoumání vývoje systému staroruského hypotaktického souvětí

Trösterová, Zdeňka, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 102-108
65

K voprosu o razgraničenii leksiko-semantičeskich variantov etnonimov v drevnerusskom tekste

Opělová-Károlyová, Mária, in: Opera Slavica, 2, č. 4, 1992, s. 37-41
66

Trojan "Slova o polku Igoreve"i drevnejšeje svidetel'stvo ob imeni Trojan v češskoj literature

Pavlik, Jaroslav V., in: Scando-Slavica, 37, 1992, s. 170-184
67

Vseobščije, filosofskije grammatiki v Rossii

Brandner, Aleš, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. A 48, 2000, s. 147-154
68

Process internacionalizacii v russkom jazyke

Brandner, Aleš, in: Litteraria humanitas 11 : Crossroads of Cultures: Central Europe, Brno, MU ; 2002, s. 185-209
69

Process internacionalizacii v russkom jazyke vo vtoroj polovine XIX veka

Brandner, Aleš, in: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hľadiska [Porovnávací opis...] : Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, Bratislava, Stimul ; 1998, s. 51-55
70

Dva etjudy z davn'orus'koji onomastyky

Šul'hač, Viktor P., in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 460-463