Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Varia provides 1140 hits
51

Theatrum divinum Matouše Konečného - "lidová encyklopedie"z počátku 17. století

Bočková, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. D 44, 1998, s. 5-14
52

Prameny a pomůcky Koniášovy postily

Kopecký, Milan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. D 43, 1997, s. 15-22
53

Jiří Třanovský - veliký básník Těšínska v 17. století

Grobelný, Antonín, in: Těšínsko (Český Těšín), č. 2, 1992, s. 1-7
54

Jsou rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jihoslovanského původu?

Daneš, Zdenko Frankenberger, in: Sborník Národního muzea, řada C, 37 (1992), č. 1-2, 1995, s. 1-19
55

Na okraj olomouckých exemplářů Knihy tovačovské

Pumprla, Václav, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995
56

Tovačovská kniha ve fondech Státního okresního archivu v Přerově

Lapáček, Jiří, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995
57

Wenceslaus Joannes Rosa de Zdicz, Boëmus IV-XIV

Petráčková, Věra, in: Zdické noviny, č. 10-20, 1992, s. 3
58

Lingvistický chaos ve světové diplomacii

Tesařík, Bohumil, in: Cizí jazyky, 42, č. 1-2, 1998-99, s. 23-24
59

Lingua et sanguis: pokrevní společenství "jazykového národa"ve středověkých Čechách

Šmahel, František, in: Časopis Matice moravské (Brno), 117, č. 2, 1998, s. 407-416
60

Unikátní památník připomíná skvost světového písemnictví

Paleček, Richard, in: Rovnost (Brno), 1999, 7.9.1999