Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for písně provides 232 hits
11

Gusitskije pesni i "Internacional": k tipologii tekstov

Mel'nikov, G. P., in: Slavjanovedenije (Moskva), č. 5, 1993, s. 17-20
12

Die Meistersinger in Iglau

Stanovská, Sylvie, in: SFFBU - BBGN, 9, č. K 16, 1994, s. 119-149
13

Sémiotické poznámky ke vzniku českých písňových textů

Nekvapil, Jiří; Zeman, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 48, č. 1, 1987, s. 30-34
14

Valaské pěsničky 7. 2. Písně zbojnické

Kubeša, Arnošt; Polášek, Jan Nepomuk Vsetín 1993
15

Zazpívejme si anglicky. Cvičebnice ke kazetám 1, 2

Zelenka, Zbyněk Zlín 1992
16

K textovému zpracování duchovních písní

Daňhelka, Jiří, in: Sborník referátů z konference "Nové poznatky o dějinách starší české a slovenské hudby, Praha 1984", Praha, 1988, s. 98-104
17Nekvapil, Jiří; Zeman, Jiří, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 248-256
18

Dvojí tendence v tektonice českých lidových písní. Příspěvek ke strukturální analýze českého písňového typu

Tyllner, Lubomír, in: Český lid, 84, č. 4, 1997, s. 265-274
19

Ozvěny norem. (Nad písňovými texty české rockové skupiny Orlík)

Zelinský, Miroslav, in: Výrazové osobitosti teenagerskej kultúry, Nitra, Vysoká škola pedagogická ; 1996, s. 209-219
20

Makkabäische Inspiration des hussitischen Chorals "Ktož jsú boží bojovníci"("Ihr, die ihr Kämpfer Gottes und seines Gesetzes seid")

Holeček, František J., in: In memoriam Josefa Macka (1922-1991), Praha, Historický ústav AV ČR ; 1996, s. 111-125