Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Textology, text criticism, editions. General problems provides 136 hits
1

Co je s jazykem klasiků?

Komárek, Miroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 250-253
2

Několik poznámek k vydávání Spisů Karla Poláčka

Masáková, Milena, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 256-260
3

Oldřich Králík jako textolog

Hádek, Karel, in: Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy : Materiály z vědecké konference pořádané Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 8. a 9. října 1997, Olomouc, Danal ; 1998, s. 62-65
4

Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 46, č. 4, 1998, s. 439-443
5

Musí být vydávání pověsťových sbírek jen komerce?

Šrámková, Marta, in: Národopisná revue, 9, č. 2, 1999, s. 81-84
6

Dvě verze povídky Bouře

Hádek, Karel, in: Česká literatura, 46, č. 6, 1998, s. 606-609
7

K recenzi edic Sládkových básní Z. Smolkou (ČL 2006/5)

Pešat, Zdeněk, in: Česká literatura, 54, č. 6, 2006, s. 135-136
8

Rok narození Boženy Němcové

Polák, Josef, in: Česká literatura, 47, č. 3, 1999, s. 327-332
9

K jednomu edičnímu problému Durychova Bloudění

Höflerová, Eva; Hora, Petr, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 81-87.
10

Plnotextová databáze české poezie 19. století

Svadbová, Blanka, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 318-328