Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Textology, text criticism, editions. General problems lieferte 136 Treffer
1

Co je s jazykem klasiků?

Komárek, Miroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 250-253
2

Několik poznámek k vydávání Spisů Karla Poláčka

Masáková, Milena, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 256-260
3

Oldřich Králík jako textolog

Hádek, Karel, in: Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy : Materiály z vědecké konference pořádané Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 8. a 9. října 1997, Olomouc, Danal ; 1998, s. 62-65
4

Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 46, č. 4, 1998, s. 439-443
5

Musí být vydávání pověsťových sbírek jen komerce?

Šrámková, Marta, in: Národopisná revue, 9, č. 2, 1999, s. 81-84
6

Dvě verze povídky Bouře

Hádek, Karel, in: Česká literatura, 46, č. 6, 1998, s. 606-609
7

K recenzi edic Sládkových básní Z. Smolkou (ČL 2006/5)

Pešat, Zdeněk, in: Česká literatura, 54, č. 6, 2006, s. 135-136
8

Rok narození Boženy Němcové

Polák, Josef, in: Česká literatura, 47, č. 3, 1999, s. 327-332
9

K jednomu edičnímu problému Durychova Bloudění

Höflerová, Eva; Hora, Petr, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 81-87.
10

Plnotextová databáze české poezie 19. století

Svadbová, Blanka, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 318-328