Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Obecná problematika provides 448 hits
1

Czech

Čapková, V., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 803-804
2

Perspektivy češtiny

Daneš, František, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 5-11.
3

Conditio sine qua non

Novák, Pavel, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 42-43
4

Perspektivy češtiny

Daneš, František, in: Časopis lékařů českých, č. 134, 1995, s. 117-120
5

Teoretický a metodologický vývoj v naší bohemistice

Kořenský, Jan, in: Čeština - univerzália a specifika [1] [Č-USp 1] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-18. 11. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 7-12.
6

Language

Brimelow, Elizabeth, in: Blue Guide: Czech & Slovak Republics, London, Black ; 1999, s. 27-33
7

Czech Republic

Salzmann, Zdeněk, in: Countries and their cultures. Vol. 1, New York, Macmillan Reference USA ; 2001, s. 598-613
8

Czech

Townsend, Charles Edward, in: Facts About the World's Languages: An Encyclopedia of the World's Major Languages, Past and Present, New York, Wilson Comp. ; 2001, s. 177-179
9

Stratifikace českého národního jazyka z perspektivy pojmů "centrum"a "periferie"

Hrdlička, Milan, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 149-153
10

Zur heutigen Situation des Tschechischen

Šrámek, Rudolf, in: Sprachen in Europa : Sprachsituation und Sprachpolitik in europäischen Ländern, Innsbruck, Inst. für Sprachwissenschaft ; 1999, s. 95-102