Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Latina středověká a nová provides 1182 hits
1

Nápisy v přemyslovském paláci

Bistřický, Jan, in: Umění (Praha), 40, č. 6, 1992, s. 453-456, obr
2

Nejstarší záznamy o počasí v pražském Klementinu a morová epidemie roku 1649

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 98-113
3

Buchstabenzauber in der Spätantike

Knobloch, Johann, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 15-16
4

Gallus - Asserunt quidam. Rozbor textu a edice

Krmíčková, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. C 42, 1995, s. 51-69
5

Pražské algorismy

Silagiová, Zuzana, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 38-59
6

Neznámé Balbínovo drama?

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 91-93
7

Úmrtí B. Balbína a Alma congregatio major beatae Virginis Annunciatae u sv. Klimenta v Praze

Kroupa, Jiří K., in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 93-97
8

Elogium P. Alberta Chanovského v Menologiu S. J

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 100-104
9

Klaretův Ortulus ve světle Fyziologu

Nechutová, Jana, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 83-90.
10

Balbínova "Diva Turzanensis"a její moravský pramen

Hejnic, Josef, in: Z kralické tvrze (Kralice n. Oslavou), 20, 1994-95, s. 60-65