Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jména zeměpisná místní provides 1251 hits
1

Originál v duchu mateřštiny

Pilz, František, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 23, č. 21, 2013, s. 4, (20. 5.)
2

Kalabon bez záhady

Klapalová, Vlasta, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 24, č. 18, 2013, s. 4, (29. 4.)
3

Rybitví nebo Rybitvy

Michálek, Emanuel, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 109
4

Doplňky k nejstaršímu vročení sídel v Profousově díle. 3. část

Boháč, Zdeněk, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 10-11
5

Tschechische Bezeichnungen für ausländische Ortsnamen mit besonderer Berücksichtigung von Bayern

Berger, Tilman, in: Blätter für oberdeutsche Namenforschung (München), 28-29, 1991-92 (1992), s. 77-122
6

Vznik a význam místních jmen v okrese Chomutov. (16. pokrač.)

Binterová, Zdena, in: Památky, příroda, život (Chomutov), 24, č. 1, 1992, s. 11-16
7

Původ řady jmen zatím neznáme

Malenínská, Jitka, in: Mladá fronta Dnes - příl. Léto (Praha), 2006, 3.8.2006
8

Deverbativa ráz a opál a jejich deriváty v toponymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 69-73
9

Etymon rad- v toponymii Moravy a Slezska

Šrámek, Rudolf, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 18-24
10

Moravská místní jména. Výklady filologické

Škultéty, Jozef, in: Jozef Škultéty: Dielo 7. Jazykověda, Martin, Matica slovenská ; 1992, s. 163-164