Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká pedolingvistika provides 230 hits
1

Dětská řeč

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 45-47
2

Chápání času v mateřském jazyku. (Dílčí úkol grantu MŠMT 2-I-1/2-92 "Psychologicko-pedagogický výzkum učiva a učení žáků základní školy")

Holubář, Zdeněk; Háková, Eva, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C : Ústav jazyků a humanitních studií. 1 (1995), Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice ; [1995], s. 67-70.
3

A co když jsou to dvojčata?

Gavlasová, Pavla, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 16-19
4

Byla jedna Zuzanka.

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 70-72
5

Vyjadřování hodnotících postojů v dětské řeči

Höflerová, Eva, in: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel [Retrospektívne... 1] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 131-136
6

Nevzdělanost Romů v České republice je do budoucna zcela neúnosná

Przybylaková, Jolanta, in: Denní telegraf (Praha), 1996, 20.7.1996
7

Dnešní malé děti nejdou pro sprosté slovo daleko

Holecová, Simona; Kratochvíl, Roman, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2002, 19.1.2002
8

Tvořivost nebo nedokonalost?

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 11-13
9

Už sem velkej kluk, zítra sem byl eště malej..

Soukenková, Jolana, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 13-15
10

Slova, jazyk, texty, svět... a děti

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 17-18