Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for vývoj provides 1364 hits
1

Textová hodnota pramenů poznání jazyka a problém autentičnosti jejich jazyka

Daňhelka, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 129-130
2

Sobre el origen y el desarrollo de la semiótica

Černý, Jiří, in: Linguistica Pragensia, 8, č. 1, 1998, s. 20-35
3

Foreword

Firbas, Jan, in: The Linguistic History of English, 11-13, London, Macmillan ; 1997, s. xi-xiii
4

Lexicography for the twenty-first century

Zgusta, Ladislav, in: Papers from the First Asia International Lexicography Conference, Manila, Philippines, 1992, Manila, 1994, s. 3-15
5

Russkaja jazykovaja sistema v sovremennom etnokul'turnom osveščenii

Guzi, Ljubomir, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 1, 2004, s. 79-84
6

Das Tschechische

Vintr, Josef, in: Einführung in die slavischen Sprachen (mit einer Einführung in die Balkanphilologie). 3., verbes. und erw. Aufl, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft ; 1998, s. 193-213
7

Das Slovakische

Vintr, Josef, in: Einführung in die slavischen Sprachen (mit einer Einführung in die Balkanphilologie). 3., verbes. und erw. Aufl, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft ; 1998, s. 214-229
8

Několik poznámek k vývoji řečtiny

Dostálová, Růžena, in: Bulletin Klubu přátel Řecka, č. 3, 1996, s. 10-11
9

Pomalý začátek a rychlý konec instrumentální fonetiky na FF UP před padesáti lety

Bartošek, Jaroslav, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 4, 2009, s. 88
10

What's in a Name: The Mesolithic, the Neolithic and social change at the Mesolithic-Neolithic transition

Zvelebil, Marek, in: Understanding the Neolithic of North-Western Europe, Glasgow, Cruithne Press ; 1998, s. 1-36