Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2001CZ044428
Author(s)Fischer-Rosenthal, Wolfram; Rosenthal, Gabriele
Title

Analýza narativně-biografických rozhovorů

Editor(s)Přel. Palečková, Denisa
PublishedBiograf, č. 24, 2001, s. 9-20
Languagecze
Classification (CZ)Sociolingvistika
Classification (EN)Sociolinguistics
Subjectssociolingvistika; dialogy; interview narativní; Labov W.; Waletzky, J.
Subjects (DE)Soziolinguistik; Dialoge
NotePřehled o vývoji narativní teorie v sociologii (W. Labov, J. Waletzky); narativní interview. - Přel. D. Palečková
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/44428
PURLCitation link