Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1997CZ005574
Author(s)Palková, Zdena
Title

Prozodická stavba češtiny jako předmět aktuálního výzkumu

PublishedPřednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 56-62
Languagecze
Classification (CZ)Fonetika
Classification (EN)Phonetics
Subjectsfonetika; prozódie; čeština; syntéza difonová; slabiky; takty přízvukové; přízvuk; úseky promluvové; výpověď; syntéza řeči; stavba prozodická
Subjects (DE)Phonetik (Lautlehre); Tschechisch; Akzent (Betonung)
NoteV rovině přízvukového taktu a promluvového úseku, syntéza jako prostředek fonetického výzkumu, některé výsledky z hlediska popisu prozódie češtiny: v rovině času, v členění textu na přízvukové takty a v intonačním průběhu textu
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5574
PURLCitation link