Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ002133
Author(s)Blüml, Josef
Title

Studia Čeňka Zíbrta na filozofické fakultě české univerzity v Praze

PublishedVýběr (České Budějovice), 33, č. 3, 4, 1996, s. 191-200, 268-278
Languagecze
Classification (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Classification (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
SubjectsZíbrt, Čeněk; bohemistika; filologie; slavistika
Subjects (DE)Bohemistik; Slawistik
NoteTéž o jeho filologických studiích (bohemistika u J. Gebauera)
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2133
PURLCitation link