Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945) provides 1297 hits
1

Kancelář slovníku jazyka českého za války

Roudný, Miroslav, in: Věda v českých zemích za druhé světové války : Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1997), Praha, Archiv AV ČR ; 1998, s. 81-86
2

Slovanský ústav v dobách nacistické okupace

Bečka, Jiří, in: Věda v českých zemích za druhé světové války : Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1997), Praha, Archiv AV ČR ; 1998, s. 87-101, 4 příl
3

Pražský pobyt Jana Baudouina de Courtenay v letním semestru 1922

Řeháček, Luboš, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 187-195
4

Ženy v české egyptologii

Růžová, Jiřina, in: Nový Orient, 51, č. 2, 1996, s. 75-78
5

Josef Miloslav Kořínek (1899-1945)

Valčáková, Pavla, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 139-140
6

Vilém Mathesius 1882-1945

Vachek, Josef, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 57-59
7

Mathesius, Vilém (1882-1945)

Hajičová, Eva, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 6, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 2395-2396
8

Naše poznávání Balkánu koncem minulého století

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. C 39, 1992, s. 81-89
9

Dietrich Šołta w Praze přednošował

Mudra, Jiří, in: Rozhlad, 46, č. 7-8, 1996, s. 308
10

Studia Čeňka Zíbrta na filozofické fakultě české univerzity v Praze

Blüml, Josef, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 3, 4, 1996, s. 191-200, 268-278