Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ001504
Author(s)Ondruš, Šimon
Title

Krížalky

PublishedSlovenská reč, 61, č. 3, 1996, s. 182-184
Languageslo
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Subjectsslovenština; etymologie; čeština
Subjects (DE)Slowakisch; Etymologie; Tschechisch
NotePříbuzná slova v češ., pol., sch., ruš
Mediumarticle
URLwww.juls.savba.sk (homepage) Vol. 1, Iss. 1 (1933) -
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1504
PURLCitation link