Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ001160
Author(s)Nekvapil, Jiří
Title

Konverzační analýza

PublishedJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 68-70
Languagecze
Classification (CZ)Pragmatika
Sociolingvistika
Classification (EN)Pragmatics
Sociolinguistics
Subjectsetnometodologie; analýzy konverzační
NoteKonverzační analýza je jedno z nejrozvinutějších odvětví etnometodologie, která studuje produkci (reprodukci) sociální skutečnosti v každodenním jednání
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1160
PURLCitation link