Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001564
Author(s)Kraus, Jiří
Title

K soustavě žánrů akademického diskurzu

PublishedRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 58-65
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Vyučování češtině. Teorie a metodika
Classification (EN)Czech in science, scientific and special style
Czech teaching. Theory and methodology
Subjectsdiskursy akademické; vyučování; čeština
Subjects (DE)Unterricht; Tschechisch
NoteNáčrt možného vysokoškolského kursu, který by představil nároky vědeckého jazyka a stylu
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1564
PURLCitation link