Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001533
Author(s)Malenínská, Jitka
Title

K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého středohoří

PublishedCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 17-19
Languagecze
Classification (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Classification (EN)Minor place names
Subjectsoronyma; anoikonyma; čeština
Subjects (DE)Anoikonyme; Tschechisch
NoteOronyma Českého středohoří vycházející z českého apelativa stráž nebo z jeho něm. ekvivalentů Wache, Wacht, Warte, Hut
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1533
PURLCitation link