Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000234
Author(s)Daneš, František
Title

The paragraph - a central unit of the thematic and compositional build-up of texts

PublishedOrganization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 29-40
Languageeng
Classification (CZ)Lingvistika textu
Sémiotika. Obecná sémantika
Classification (EN)Text linguistics
Semiotics. General semantics
Subjectsodstavec; segmentace; typologie; koherence
Subjects (DE)Typologie; Kohärenz (Kohäsion)
NoteKomunikativní funkce grafického členění textu (paragraf, odstavec), charakteristika odstavce jako sémantické jednotky, typologie struktur odstavce na základě tematických vztahů. V závěru o tematické návaznosti mezi odstavci
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/234
PURLCitation link