Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000103
Author(s)Sochová, Zdeňka
Title

Nářeční lexikografie

PublishedManuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 249-264
Languagecze
Classification (CZ)Lexikografie
Lexikografie
Obecné otázky. Základní pojmy
Classification (EN)Lexicography
Lexicography
General works and basic concepts. Methodology of dialectology
Subjectslexikografie nářeční; slovníky; nářečí; dialektismy; čeština
Subjects (DE)Wörterbücher; Mundart; Tschechisch
NoteCharakter nářeční slovní zásoby, dialektový popis. Typy nářečních slovníků, sběr materiálu, zdroje. Výstavba dialektologického slovníku, typy dialektismů, tvorba hesla
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/103
PURLCitation link