Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Lexicography provides 2560 hits
1

Překladová lexikografie

Čermák, František, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 230-248
2

Paradigmatika a syntagmatika slovníku: možnosti a výhledy

Čermák, František, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 90-115
3

Deskripce a/nebo preskripce v neografii

Martincová, Olga, in: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy, Bratislava, Veda ; 1997, s. 65-68
4

Čeština je součástí historie dvacátého století

bez autora, in: Práce (Praha), 1997, 4.11.1997
5

Onomasiological dictionaries in 20th-century Europe

Hartmann, Reinhard R. K., in: Lexicographica, 21/2005, 2006, s. 6-19
6

Onomaziologické systémy u propozic a proverbií

Čermák, František, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 47-53.
7

Termín a jeho definice ve výkladových, terminologických a naučných slovnících a encyklopediích

Dostál, J., in: Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech : Dodatky, Olomouc, Votobia ; 2003, 57 s.
8

Desatero slovníkářovo

Čermák, František, in: Zápisník slovenského jazykovedca (Bratislava), 10, č. 3-4, 1991, s. 2
9

Lexikálně sémantická výstavba hesla - ústřední otázka lexikografické práce. Na materiále jednojazyčných slovníků

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 18, č. 3, 1957, s. 129-150
10

Sprachkultur und Lexikographie

Filipec, Josef, in: Grundlagen der Sprachkultur : Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege. Teil 2, Berlin, Akademie-Verlag ; 1982, s. 174-202