Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Čeština ve společnosti a praxi provides 2341 hits
1

Výzvy a otázky ve výukovém dialogu učitele se žáky

Svobodová, Jana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 150-156
2

Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech budoucích učitelů

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 165-169
3

Spisovnost a nespisovnost v neveřejných dialogických projevech

Müllerová, Olga, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 69-76
4

Jazyková specifika školního dialogu

Svobodová, Jana, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 25-26
5

K povaze některých případů obligatorních nevětných propozic

Marková, Milada, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 27-31
6

Dialog o významu

Machová, Svatava, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 66-72
7

K problematice oslovení v češtině

Švehlová, Milena, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 73-80
8

Talk at a PC

Uhlířová, Ludmila, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 275-282
9

Některé charakteristické rysy úředního jazyka komunistické éry

Exner, Otto, in: Naše řeč, 75, č. 2, 1992, s. 91-98
10

Komunikační poruchy při jednání instituce s veřejností

Müllerová, Olga, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 135-140