Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ036924
Author(s)Chloupek, Jan
Title

Pochybnosti o funkčních stylech?

PublishedJazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 100
Languagecze
Classification (CZ)Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Obecné otázky české stylistiky
Classification (EN)The theory of style and general questions of language style
General works
Subjectsstyly funkční; čeština
Subjects (DE)Tschechisch
NoteTeze přednášky v JS Praha
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36924
PURLCitation link