Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1989CZ012772
Author(s)Chmelíková, Věra
Title

Kultura mluveného projevu

Place/Publ.Plzeň: Krajský pedagog. ústav
Year1989
Pages20 s.
Languagecze
Classification (CZ)Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Classification (EN)Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Subjectskultura jazyková; mluvenost; čeština
Subjects (DE)Sprachkultur; Sprachlichkeit; Tschechisch
NotePodle sb. Soupis publ. činnosti členů katedry ČjL PF v Plzni, 1995, s. 25
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12772
PURLCitation link